en
tower

WIRE AND CABLE PRODUCER

Manufacturing Relationships. Distributing Quality
mountain
mountain
اسکرول کنید
lines
درباره ما
مدارلاک سیم و کابل برتر

شرکت سیم و کابل مدارلاک در سال 72 با مجوز بهره بردازی از وزارت جهاد سازندگی در بخش صنایع روستایی، در زمینی واقع در منطقه سجزی اصفهان شروع به فعالیت نمود .در ابتدا با تبدیل مفتول 8 میلی متر به انواع سیم قابل انعطاف توانست در سال 75 با اخذ مجوز علامت استاندارد بر روی محصول سهم خود را در بازار های محلی پیدا کند.

شرکت مدارلاک با قرار دادن سه هدف اصلی کیفیت-آموزش-صادرات، علاوه بر ایجاد جایگاهی مناسب در بازار های داخلی، نیم نگاهی به کسب مکانی در بازار های جهانی داشت .در ابتدا با توجه به مسئله و مشکل روز کشور یعنی بیکاری و اشتغال زایی با جذب نیرو های متعهد و بومی توانست علاوه بر افزایش پرسنل تا سقف 5 برابر قبل، سهم عمده ای در رفع بیکاری جوانان منطقه هم داشته باشد و با آموزش این پرسنل که به عنوان بالاترین سرمایه شرکت در باورمدیریت بودند موفق شد پرسنلی متخصص، تربیت و به کار گمارد .

به موازات جذب و آموزش پرسنل، مبادرت به افزایش فضای تولید و همچنین ماشین آلات تولید نمود و با تجهیز آزمایشگاه شرکت به عنوان بخشی از قسمت کنترل کیفیت که شاخص اصلی شرکت محسوب می شود ایجاد آرمانهای مدیریت را سهل و دست یافتنی نمود .با بهره گیری از کلیه امکانات فوق موفق به ایجاد یک سیستم تولید هدف مند و پویا گردید که ظرفیت تولید آن حدود 20 برابر افزایش یافته و پس از گذشت حدوداٌ یک دهه از دوران فعالیت جدید شرکت توانسته پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را بر اساس استاندارد از شرکت ISO 9001-2008 ملی شماره 607 اخذ نماید

گواهینامه
اسکرول کنید
shape
درباره ما
درباره ما
electricity tower